Na Detve je dobre, na Detve sú aj kríže na cintoríne veselé

Pri potulkách po podpolianskych lazoch si nemôžete nevšimnúť typické drevené vyrezávané kríže. Sú na mnohých krížnych cestách, medzi lazmi a dovedna ich je vyše dvesto. Najviac pokope ich je na detvianskom cintoríne, presnejšie vedľa neho, na kopci kalvárie, kde ich sústredili ľudia, ktorí sa kedysi na prelome 80-tych a 90-tych rokov minulého storočia rozhodli urobiť niečo preto, aby tradícia ich výroby a osádzania nevymizla.