อ่างทองอ่วม น้ำเจ้าพระยาเอ่อล้นท่วมพื้นที่ตำบลจรเข้ร้อง

อ่างทอง สถานการณ์น้ำเจ้าพระยาเอ่อล้นท่วมพื้นที่ตำบลจรเข้ร้อง ขยายวงกว้าง ระดับน้ำสูงเกือบมิดหลังคา ชาวบ้านร้องขอความช่วยเหลือจากภาครัฐจัดที่พักชั่วคราว