Arribada antiabalots i tensió a la vaga d'Educació de Barcelona