മതവികാരം വ്രണപ്പെടുത്തിയെന്ന കേസ്; രഹന ഫാത്തിമയുടെ ഹർജി ഇന്ന് കോടതിയിൽ

മതവികാരം വ്രണപ്പെടുത്തിയെന്ന കേസ്; രഹന ഫാത്തിമയുടെ ഹർജി ഇന്ന് കോടതിയിൽ