Nguyên tắc để vắc xin đạt kết quả phòng bệnh tốt nhất