چکیده سخنان علی خامنه‌ای برخورد بیشتر با جوانان است

علی صدرزاده روزنامه نگار و کارشناس امور خاورمیانه در گفتگو با خبرنگار ایندیپندنت فارسی با اشاره به سخنان روز دوشنبه علی خامنه ای در جمع مردم قم گفت: راهکار رهبر جمهوری اسلامی در برخورد با مردم در انقلاب ۱۴۰۱ شدت عمل بیشتر است و پیش بینی می شود متاسفانه روزهای آینده روزهای خونینی در پیش داشته باشیم. صدرزاده روزنامه نگار افزود: با سرکار آمدن احمدرضا رادان بعنوان فرمانده نیروی انتظامی در ایران که سوابق گذشته او همراه با شکنجه و کشتار مخالفان بوده است از جمله حوادث کهریزک و گشت ارشاد که از ابتکارات رادان بوده است و از طرفداران سرسخت حجاب اجباری است و به تازگی اعلام کرده است که باید برگردیم به حجاب و در مجموع راهی را که خامنه ای و عوامل او انتخاب کرده اند، راه سرکوب بیشتر است ، چرا که سالهاست راه اصلاح را خودش بسته است.