Luật Phòng, chống tác hại của rượu, bia được ủng hộ rộng rãi