เราดีพอมั้ย เป็นเรื่องของเรา ถ้าเขามีปัญหากับเรา ให้เขาจัดการเอง