Адмирал Ефтимов за Международната бойна група в България

В средата на октомври международната бойна група, която България формира в отговор на руската агресия в Украйна, ще бъде в оперативна готовност.