ജറുസലേമിലെ ജൂതപ്പള്ളിയിൽ വെടിവെപ്പ് ; എട്ട് പേർ കൊല്ലപ്പെട്ടു

ജറുസലേമിലെ ജൂതപ്പള്ളിയിൽ വെടിവെപ്പ് ; എട്ട് പേർ കൊല്ലപ്പെട്ടു