"น้ำ รพีภัทร" ร้องไห้โฮ กอดลาควายที่รักเหมือนลูก ก่อนฝากคนซื้อดูแลให้ดี

กลั้นไม่ไหว "น้ำ รพีภัทร" ร้องไห้โฮ ต้องขายควายที่รักเหมือนลูก แม้เสียดายแต่สัจจะก็คือสัจจะ หลังต้องขายควาย ชื่อ น้องเพลิน อายุ 7 เดือน ที่เลี้ยงมาเองกับมือในราคา 2 ล้าน