Edhe pse janë bërë një muaj nga izolimi total, rrugët e Romës vazhdojnë të jenë të zbrazëta

Edhe pse janë bërë një muaj nga izolimi total, rrugët e Romës vazhdojnë të jenë të zbrazëta