روایت یکی از دانش‌آموزان از مسمومیت ناشی از گاز در مدرسه «نجمه» مشهد

صبح یکشنبه ۱۳ اسفند، تعدادی از دانش‌آموزان مدرسه «نجمه» مشهد مسموم شدند که از بین آن‌ها، چند نفر به بیمارستان منتقل شدند. یکی از دانش‌آموزان مسموم شده درباره اتفاقات این روز گفت: «به مدیر مدرسه گفتیم یک بوی بد در فضای مدرسه پیچیده است اما مدیر توجهی نکرد و گفت که دلیل این بو ناشی از خرابی فاضلاب اطراف مدرسه است. او اجازه نداد که دانش‌آموزان به حیاط مدرسه و فضای آزاد بروند». بعد از مدرسه «تدین» و «صداقت»، مدرسه دخترانه «نجمه» سومین مدرسه در مشهد بود که روز یکشنبه قربانی مسمومیت‌های سریالی شد.