ابزار ترسیماتی گوگل ارث پرو-ترسیم خط(Path)

در این آموزش به نحوه ترسیم خط در گوگل ارث می پردازیم. با استفاده از ابزار path شما قادر خواهید بود ترسیم خط نمایید.