7 viktiga kvinnor för kampen om jämställdhet i Sverige

Viktiga kvinnor att känna till för Sveriges jämställdhet.