"มนัญญา" สั่ง อ.ส.ค.เฝ้าระวังโรคลัมปี สกิน ในโค-กระบือ หลังระบาดหนัก

"มนัญญา" รณรงค์ป้องกันโรคลัมปี สกิน ในโค-กระบือ หลังแพร่ระบาดใน 36 จว. ทำป่วยกว่า 7 พันตัว พร้อมมอบเวชภัณฑ์ยาฆ่าแมลง และถังฉีดพ่นให้กับสหกรณ์เขตภาคกลาง 15 แห่ง ที่ส่งนมให้ อ.ส.ค.