Ko ode zadnji nek ugasi svjetlo: Na autobuskoj liniji između dva najveća grada u BiH jedan putnik