ARTUR MAS | Em sento corresponsable de la situació

Entrevista per Marta Lasalas / Vídeo: Guillem Camós