หนุ่มซิ่งเก๋งไฟฟ้าป้ายแดง เสียหลักฟาดเสาไฟฟ้า ไฟลุกท่วมเป็นเศษเหล็ก

หนุ่มซิ่งรถเก๋งป้ายแดงขับเคลื่อนระบบไฟฟ้า เสียหลักฟาดเสาไฟใน จ.สมุทรสงคราม ทำให้ไฟลุกไหม้ท่วมทั้งคันจนรถเหลือสภาพเป็นเพียงเศษเหล็ก