სალომე ჭაჭუას გამოსვლა ირლანდიის „ცეკვავენ ვარსკვლავებში"