Arkitektja Rina Rama: Për mua arkitektura është mënyra se si ne jetojmë, veten do ta karakterizoja me stil bashkëkohor dhe minimalist

Arkitektja Rina Rama: Për mua arkitektura është mënyra se si ne jetojmë, veten do ta karakterizoja me stil bashkëkohor dhe minimalist