കോവിഡ് വാക്‌സിന്‍ നയത്തില്‍ ബ്രിട്ടനെ പരോക്ഷമായി വിമര്‍ശിച്ച് പ്രധാനമന്ത്രി

കോവിഡ് വാക്‌സിന്‍ നയത്തില്‍ ബ്രിട്ടനെ പരോക്ഷമായി വിമര്‍ശിച്ച് പ്രധാനമന്ത്രി