Členovia predsedníctva Za ľudí prichádzajú do centrály