Μεσολόγγι έξω από το αστυνομικό τμήμα (2)

Μεσολόγγι έξω από το αστυνομικό τμήμα