เราเจอคนได้ทุกแบบ (จรงิ ๆ) อยู่ที่เราจะโอเคกับแบบไหน