​Vitia: Kërkoj nga besimtarët mirëkuptimin, por xhamitë nuk bën të hapen

​Vitia: Kërkoj nga besimtarët mirëkuptimin, por xhamitë nuk bën të hapen