جلسه اول آموزش نصب Arcgis

در این جلسه از آموزش نرم افزار arcgis به آموزش نصب این نرم افزار می پردازیم.