Catalunya facilitarà desheretar els fills si no hi ha relació

El Departament de Justícia promou el canvi de Codi Civil Català per respetar la voluntat del testador