Na Vajanského nábreží v Starom Meste vyrástlo vyhliadkové kolo