Producció industrial de marihuana a cases de luxe del Maresme per vendre-la al mercat negre

Producció industrial de marihuana a cases de luxe del Maresme per vendre-la al mercat negre