การใช้จุลินทรีย์ Em ในการเลี้ยงไก่อินทรีย์

การใช้จุลินทรีย์ EM ในการเลี้ยงไก่อินทรีย์ทำให้ไก่มีสุขภาพที่ดี ปลอดโรค และมีภูมิต้านทานสูง