ഡൽഹിയിൽ ദുരഭിമാനകൊല; മകളെ അച്ഛന്‍ വെടിവെച്ച് കൊന്ന് സ്യൂട്ട് കേസിലാക്കി റോഡരികില്‍ ഉപേക്ഷിച്ചു

ഡൽഹിയിൽ ദുരഭിമാനകൊല; മകളെ അച്ഛന്‍ വെടിവെച്ച് കൊന്ന് സ്യൂട്ട് കേസിലാക്കി റോഡരികില്‍ ഉപേക്ഷിച്ചു