Công An đU Dây Cáp Giải Cứu 41 Người Mắc Kẹt Trong Vùng Lũ Nguy