Ikja e mjekëve nga Kosova, flet kryetarja e Sindikatës së Mjekëve