Instituti GAP dhe Riinvest: Pas Serbisë, Shqipëria është vendi i dytë që zbaton barriera tregtare për bizneset nga Kosova

Instituti GAP dhe Riinvest: Pas Serbisë, Shqipëria është vendi i dytë që zbaton barriera tregtare për bizneset nga Kosova