חוויית לקוח וערוצי מכירה בזמן שינוי - רונית גנון עמית