ภาพมุมสูง ปริมาณน้ำ "เจ้าพระยา" ไหลเข้าสู่ภาคกลาง

วันที่ 14 ก.ย. 64 สถานการณ์น้ำท่า จังหวัดนครสวรรค์ เช้าวันนี้สถานีวัดน้ำแม่น้ำปิง (P.17) มีปริมาณน้ำไหลผ่าน 786 ลบ.ม./วินาที (เมื่อวาน 922 ลบ.ม./วินาที) สถานีวัดน้ำแม่น้ำน่าน (N.67) มีปริมาณน้ำไหลผ่าน 875 ลบ.ม./วินาที (เมื่อวาน 787 ลบ.ม./วินาที) สถานีวัดน้ำแม่น้ำเจ้าพระยา (C.2) ปริมาณน้ำไหลผ่าน 1,909 ลบ.ม./วินาที (เมื่อวาน 1,827 ลบ.ม./วินาที) ต่ำกว่าตลิ่ง 3.86 เมตร