Sme kresťania. Nebolo aj lepšie?

Slovania neboli vždy v ideologickom područí Cyrila s Metodom. Kedysi dávno sme mali vlastných bohov. Tento diel Novej vlastivedy sa pozrie na pár z nich.