ശ്രീലങ്കക്കെതിരായ രണ്ടാം ടി ട്വന്റിയിൽ ഇന്ത്യയ്ക്ക് 16 റൺസിന്റെ തോൽവി

ശ്രീലങ്കക്കെതിരായ രണ്ടാം ടി ട്വന്റിയിൽ ഇന്ത്യയ്ക്ക് 16 റൺസിന്റെ തോൽവി