അഫ്ഗാനിസ്ഥാനെതിരായ ഏകദിന പരമ്പര ഒഴവാക്കി ഓസ്‌ട്രേലിയ

അഫ്ഗാനിസ്ഥാനെതിരായ ഏകദിന പരമ്പര ഒഴവാക്കി ഓസ്‌ട്രേലിയ