സത്രത്തിലെ മുല്ലപ്പെരിയാര്‍ പോലീസ് സ്‌റ്റേഷന്‍ നിര്‍മാണം വനം വകുപ്പ് തടഞ്ഞു

സത്രത്തിലെ മുല്ലപ്പെരിയാര്‍ പോലീസ് സ്‌റ്റേഷന്‍ നിര്‍മാണം വനം വകുപ്പ് തടഞ്ഞു