Në “Përballje” flet Bekim Jashari, kryetari i Komunës së Skenderajt

Në “Përballje” flet Bekim Jashari, kryetari i Komunës së Skenderajt