อยากมั่นใจในตัวเองกว่านี้ ต้องทำยังไง?

อยากมั่นใจในตัวเองกว่านี้ ต้องทำยังไง? ยิปซี คีรติ มหาพฤกษ์พงศ์