Gläds åt Magnus Pääjärvis återkomst

Johan Garpenlöv har tagit ut forwarden till Channel One Cup.