افزایش ۴۰ درصدی سقف بودجه ۱۴۰۲ و منابع هزینه‌های جاری دولت یعنی افزایش نرخ تورم

دکتر حسن منصور، اقتصاددان، در گفتگو با ایندیپندنت فارسی افزایش ۴۰ درصدی سقف بودجه سال ۱۴۰۲ را بازتابی از آینده رشد نرخ تورم و افزایش سقف هزینه‌های جاری دانست.