อ่างลำเชียงไกรที่เตรียมรับ "บิ๊กป้อม" น้ำกัดเซาะพัง หลายพื้นที่จ่อท่วม

ระทึก อ่างลำเชียงไกรตอนล่าง ที่เตรียมรับ "บิ๊กป้อม" ต้านทานไม่อยู่แล้ว พนังกั้นน้ำถูกน้ำกัดเซาะพังหายในพริบตา มวลน้ำทะลัก หลายพื้นที่ ใน ต.โคกสูง อ.เมือง อ.โนนสูง อ.พิมาย อ่วมแน่