Thalita Pertuzatti, A Whitney Brasileira, Chora Ao Vender 11 Ingressos