შემზარავი კადრები ყაზანიდან, სადაც სკოლაში სროლა იყო