تقلید راه رفتن (قر دادن!) پنگوئن توسط مجری صدا و سیما