പാലാ ബിഷപ്പിന്റെ വിവാദ പരാമര്‍ശം; സര്‍ക്കാര്‍ കാഴ്ചക്കാരായി നില്‍ന്നുവെന്ന് രമേശ് ചെന്നിത്തല

പാലാ ബിഷപ്പിന്റെ വിവാദ പരാമര്‍ശം; സര്‍ക്കാര്‍ കാഴ്ചക്കാരായി നില്‍ന്നുവെന്ന് രമേശ് ചെന്നിത്തല